Zawierzenia firm Najświętszej Maryji Panny

2017-03-18 08:00

Zadania zawodowe - również praca w domu jest zawodem pierwszorzędnym - są świadectwem godności istoty ludzkiej, okazją do rozwoju własnej osobowości; węzłem łączącym z innymi: źródłem dochodów; środkiem przyczynienia się do poprawy sytuacji społeczeństwa, w którym żyjemy, rozwoju całej ludzkości... - Dla chrześcijanina te perspektywy jeszcze bardziej się przedłużają i rozszerzają, gdyż praca - którą przyjął na siebie Chrystus jako rzeczywistość odkupioną i odkupieńczą - zamienia się w środek i w drogę do świętości, w konkretne zadanie, które mamy uświęcać i które nas uświęca.
Kuźnia, 702
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą zawierzyć swoje firmy Najświętrzej Maryi Pannie na Mszę Św. w sobotę 18 marca 2017 roku o godzinie 08:00 do parafii p.w. Marii Magdaleny w Cieszynie. 

omega