Boże Narodzenie 2016

2017-02-01 00:00
25 grudnia 2016r.

My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.

Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

1J 4:14-16

 

Pełnych radości Bożej

Świąt Narodzenia Pańskiego,

Zachwytu Chrystusem,

Odkrycia MIŁOŚCI  w tajemnicy betlejemskiej,

Udziału w weselu Chórów Anielskich

Oraz zdolności wykorzystania Łask Bożych

W Nowym Roku 2017.

Dzielimy się radością z wiary w Boże Narodzenie i życzymy, aby ta radość i Was wypełniła.

O. Symplicjusz wraz z Wspólnotą mężczyzn w modlitwie "Nikodem"

 

omega