Duchowa adopcja Islamisty

26 Mar 2016   09:13
Duchowa adopcja Islamisty: W swojej książce „Przekroczyć próg nadziei”, św. Jan Paweł II wyjaśnia, że islam jest całkowitym odrzuceniem Bożego Zbawienia. Nie możemy pozostać obojętni wobec nienawiści Islamistów skierowanej przeciwko chrześcijaństwu. Możemy odpowiedzieć jedynie na poziomie duchowym.

Po zamachach z dnia 13.11.2015 w Paryżu oraz 22.03.15 w Brukseli, nie możemy już udawać, że nic się nie stało nie zastanawiając się nad ich przyczynami. Co tak naprawdę motywowało tych terrorystów? Cele społeczne, polityczne, czy dyktatura religijna?

rozwiń treść

zwiń treść


Modlitwa podjęcia duchowej adopcji islamisty.

Panie Jezu Chryste, Ty który przyszedłeś na ten świat jako Książę Pokoju i w sobie objawiłeś odwieczną miłość Stwórcy do każdego człowieka, obdarz nas pokojem i zachowaj swój lud od wszelkiego zła.

Ty powiedziałeś nam „proście a otrzymacie, kołaczcie a otworzą wam” i kazałeś nam modlić się za nieprzyjaciół.

Widzę, jak Twój i nasz odwieczny wróg szatan nakłania serca wielu ludzi, by byli wrogami pokoju, Kościoła i świętej wiary. I choć wiem, że bez Twojej woli włos z głowy nam nie spadnie, ośmielam się w moim ludzkim lęku prosić o pokój na świecie i w Twoim Kościele.

Pomny na Twe Miłosierdzie ośmielam się kołatać do drzwi Twego Najświętszego Serca i prosić bezustannie o Twe zlitowanie.

I od dnia dzisiejszego przez okres (miesiąca, kwartału, roku itp.) biorę w duchową adopcję jednego islamistę Tobie znanego prosząc o łaskę jego nawrócenia.

Zobowiązuję się w tym czasie codziennie odmówić jedną dziesiątkę różańca. Postanawiam także w duchu dobrowolnej ofiary…………. (Można złożyć dodatkową obietnicę).

Wierzę Twojej obietnicy wzięcia w opiekę wszystkich, którzy uciekają się do Twego Imienia.

Maryjo Królowo Pokoju i wszyscy Święci Boży przyczyniajcie się za mną.

Zapisz się

20
modlących się
dołącz
izabela
Beata
Maryla
Anna
Jerzy
Wojciech
Andrzej
Bertrand
Marie
Radoslaw
omega